Fiskestämma 2020 på Granvallen

Fiskestämman 2020 för Helige å fiskevårdsområdesförening hålls i Granvallens klubbstuga i Gemla kl: 19.00 måndag den 23/3.

Anmälan till Ronny Runesson 0706-167684, ronny.runesson@telia.com.

Välkomna!