Fiskestämma 2019 på Granvallen

Fiskestämman 2019 för Helige å fiskevårdsområdesförening hålls i Granvallens klubbstuga i Gemla kl: 19.00 onsdag den 27/3.

Vi inleder med Växjö kommuns planer för avloppsvatten -”Ska vattnet i Helige å bli renare?”

Därefter bjuder vi på en enkel förtäring före stämman.

Anmälan till Ronny Runesson 0706-167684,ronny.runesson@telia.com senast den 22e mars.

Alla är välkomna!