Kontakta oss

Har du frågor, eller fångstrapporter?

kontakta oss via mejl Greger.Gustafsson@adkonsult.se

Sportfiske-rekord från Helige å
:
Abborre 800 g
Braxen 3500 g
Björkna 975 g
Färna 3255 g
Gädda 12 000 g
Mört 800 g
Sarv 1300 g
Sutare 2400 g
Ål 3015 g