Om oss

Helige å fiskevårdsområdesförening bildades 1985.
Helige Å är namnet på den del av Mörrumsåns huvudfåra som befinner sig mellan Helgasjön och sjön Salen. Inom Växjö och Alvesta kommuner. Fallhöjden mellan Helgasjön och Salen är cirka 21 meter. Större delen av ån är lugnflytande men bryts av kortare strömsträckor. På sträckan ingår flera sjöar, Bergkvarasjön, Kråkesjön, Gemlasjön och Furen innan utloppet till Salen. Längs med Helige å finns ett utbrett rörligt friluftsliv, främst sportfiske och kanotleden mellan Helgasjön och Getnögård i sjön Åsnen.

karta-1024x724

KARTA