Stadgar

STADGAR FÖR HELIGE Å FISKEVÅRDSOMRÅDESFÖRENING NAMN §1 Föreningens namn är Helige å fiskevårdsområdesförening. OMFATTNING § 2 Föreningen förvaltar fisket i Heligeåsfiskevårdsområde i dels Bergunda, Öja … Fortsätt läsa Stadgar